МАКЕТИ

Архитектурното макетиране е изкуство, а макетите са съвкупност от интелектуален и ръчен труд с използване на технологични машини и know-how.

ИНВЕСТИЦИОННИ МАКЕТИ

Тези макети са неизменна част от инвестиционния процес. Те са изпълнени с голяма прецизност и максимален реализъм. Служат при банково финансиране на проекта, представяне на изложения, презентации и продажба на имоти.

АРХИТЕКТУРНИ МАКЕТИ

Архитектурният макет е обемно-пространствено умалено или увеличено изображение на сграда или комплекс от сгради. Преимуществата на архитектурните макети спрямо компютърните визуализации са безспорни: макета позволява сградата да се възприеме от всички страни в детайлни подробности и да се избегнат евентуални грешки и недостатъци на архитектурата. Трябва да се отбележи, че е трудно за повечето хора да си представят сградата само по двумерните чертежи, затова макетите представят по най-добрия начин идеята на архитекта.

СХЕМАТИЧНИ (КОНЦЕПТУАЛНИ) МАКЕТИ

Тези макети са от особена важност за архитектите и са неизменна част от проектантския процес на създаване на сграда, комплекс от сгради или цялостното решение на един жилищен квартал. При тях не е важен детайла на сградата (прозорци, прапети и др.), а да се решат обема и пропорциите на сградата спрямо заобикалящата ги среда. Обикновено тези макети се изработват за кратки срокове и са решени в един или няколко цвята. В голяма част от случаите концептуалните макети изразяват първичната идея на проектанта. Набляга се на първоначалния ефект от макета. Това се постига чрез нестандартно осветяване на макета, или комбинация от различни материали: стъкло, метал, плексиглас, акрил, смоли и др.