1 от 2

име на обекта:

Futungo de Belas

мащаб:

1:2000

размер на макета:

1865/2580 мм

материали:

pvc, plexiglass

срок на изпълнение:

30 дни

клиент:

Broadway Malyan